Privacy Policy

Dansk:

PERSONDATA
Vi indsamler den information der er nødvendig for at gennemføre ordren, samt med dit samtykke, informationer til brug af udsendelse af nyheder fra Winberg Jewellery.
Ved køb på hjemmesiden oplyses email adresse. Du vil i den forbindelse blive spurgt om vi må kontakte dig i markedsføringsøjemed (nyhedsbrev). Du skal selv aktivt give tilladelse til dette.

Ved at skrive dig op til vores nyhedsbrev tillader du at dit navn og email opbevares af tredje part indtil du framelder dig igen. 

Winberg Jewellery er underlagt persondataloven men opbevarer ikke personoplysniger kyrypteret og sender heller ikke oplysningerne krypteret.

Oplysningerne opbevares forsvarligt og er udelukkende tilgængelige for de personer der skal udføre ordren eller udsende nyhedsbrev.

Du kan til hver tid få indsigt i hvilke oplysninger vi har om dig og bede os slette oplysninger der ikke har med dit køb at gøre.

Winberg Jewellery har ikke adgang til og opbevarer derfor heller ikke kreditkortoplysninger.

Ved at besøge vores hjemmeside tillader du at tredie part får adgang til din IP adresse, for at lokalisere din placering i forbindelse med valuta konverting. Du tillader også at vi anvender midlertidige cookies for at vise den korrekte valuta så længe du befinder dig på hjemmesiden. Disse cookies slettes når browser vinduet lukkes.

 

English:

PRIVACY
We collect the information necessary to complete the order, as well as, with your consent, information for the use of newsletters from Winberg Jewellery.
When purchasing on the website, email address is provided. In this instance you will be asked if we are allowed to contact you for marketing purposes (newsletter). You must actively give permission for this.
By signing up for our newsletter, you allow your name and email to be kept by third parties until you unsubscribe.

Winberg Jewellery is subject to the Personal Data Act but does not store personal encrypted information nor do we transmit the information encrypted.

The information is kept securely and is available only to those who need to complete the order or issue newsletters.

You can at any time gain insight into what information we have about you and ask us to delete information that does not have with your purchase.

Winberg Jewelery does not have access to and therefore does not store credit card information.

By using our website, you (the visitor) agree to allow third parties to process your IP address, in order to determine your location for the purpose of currency conversion. You also agree to have that currency stored in a session cookie in your browser (a temporary cookie which gets automatically removed when you close your browser). We do this in order for the selected currency to remain selected and consistent when browsing our website so that the prices can convert to your (the visitor) local currency.